info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die Muur & Stickers aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen door een bezoeker geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door Muur & Stickers worden aangebracht.

Alle teksten, foto’s, afbeeldingen of andere op deze website opgeslagen informatie zijn geestelijk eigendom van Muur & Stickers mogen niet worden gedownload, veranderd, verveelvoudigd of worden gebruikt voor andere of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muur & Stickers.

Muur & Stickers kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Muur & Stickers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ook is Muur & Stickers niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.